Tenor Facing Chart

Tenor Facing Chart 

5 2.3  mm .091 inch 
6 2.4  mm .094 inch 
7 2.5  mm .098 inch 
7* 2.65 mm .104 inch 
8 2.8  mm .110 inch 
8* 2.9  mm .114 inch 
9 3.0  mm .118 inch 
9* 3.1  mm .122 inch 
10 3.2  mm .126 inch